Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Σχέδιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών κατέθεσε η Ελλάδα στη Κομισιόν

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο για ένα Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών που επιχειρεί να αναμορφώσει το υπάρχον σύστημα και να βελτιώσει τις δομές με βάση πρότυπα που ισχύουν διεθνώς.

Το σχέδιο έχει τριετή ορίζοντα υλοποίησης καλύπτει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην πρώτη υποδοχή, το άσυλο, τα κέντρα κράτησης και τις επιστροφές με τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες.

Όπως τονίστηκε, το σχέδιο αποτελεί κοινό οδικό χάρτη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύει στην αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση των προκλήσεων από την άφιξη χιλιάδων μεταναστών χωρίς νόμιμες διατυπώσεις.

Βασικοί άξονες του συστήματος είναι:
Η δημιουργία διαδικασιών και δομών πρώτης υποδοχής με στόχο την θέσπιση συγκροτημένης διαδικασίας πρώτης υποδοχής, η δημιουργία κινητών μονάδων υποδοχής καθώς και η δημιουργία τριών κέντρων πρώτης υποδοχής στον Έβρο, τα Δωδεκάνησα και τη Λέσβο μέχρι τα τέλη του 2011.

Η δημιουργία μιας νέας, ανεξάρτητης από την Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίας Ασύλου και η ριζική αναμόρφωση της διαδικασίας ασύλου με στόχο την αναμόρφωση της διαδικασίας ασύλου και η δημιουργία μιας νέας Υπηρεσίας Ασύλου που τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011.

Η δημιουργία διαδικασιών και δομών για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων με στόχο, μεταξύ άλλων, την βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών, την αύξηση της χωρητικότητας των δομών φιλοξενίας και την προώθηση εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας. Ακόμη, θα δημιουργηθεί νέος φορέας που θα αναλάβει το ρόλο του συντονισμού όλων των δομών κοινωνικής φροντίδας που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η δημιουργία νέων πρότυπων κέντρων κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών με στόχο τη βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων κράτησης με βάση τα κριτήρια που θέτει το CPT, η μετατροπή των ΕΧΠΑ σε κέντρα επανεισδοχής και η δημιουργία δύο τουλάχιστον νέων πρότυπων κέντρων κράτησης δυναμικότητας 1,000 θέσεων.

Βελτίωση των επιδόσεων στις επιστροφές με στόχο τη σύναψη διμερών Συμφωνιών Επανεισδοχής με κράτη από τα οποία η Ελλάδα έχει υψηλές μεταναστευτικές ροές.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια εκτός θέματος καθώς και μηνύματα σε "greeklish" δεν θα δημοσιεύονται.

Ποιά είναι η άποψη των χρηστών του διαδικτύου για την "πολυπολιτισμική κοινωνία" στην οποία μεταβαίνουμε, κατά την κρίση του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012 Συγκεκριμένα, στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται: Στην χώρα μας, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον ν. 927/1979. Δεδομένου, όμως, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ισότιμη προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Τι θα λέγατε, να ακουγόταν και η φωνή του "κυρίαρχου λαού", ως προς τη μετάβασή μας σε "μια πολυπολιτισμική κοινωνία";