Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Οι όροι ιθαγένεια και υπηκοότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Όταν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε για Εθνικότητα/Εθνική Υπηκοότητα/Υπηκοότητα εμείς μιλάμε για …..Ιθαγένεια. Τελικά από το λεξιλόγιο μας εκτός από το Εθνικό θέλουν να βγάλουν και την Υπηκοότητα.

Όπως ανέφερα στο άρθρο μου «Οι όροι Ιθαγένεια, Υπηκοότητα , Ομοεθνής-Αλλοεθνής, Ημεδαπός -Αλλοδαπός και Μετανάστευση.» στην Ελλάδα  του εθνομηδενισμού, της απαιδείας και της δια Βίου Βλακείας με τον όρο «Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» καταφέραμε να βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι μεταφράζοντας τους όρους σύμφωνα με τις γνωστές μας  μεσοβέζικες λύσεις. Ο Δημήτρης Ευαγγελίδης από το  1980 (Πολιτική Ορολογία) είχε επισημάνει την αλλοίωση των εννοιών της πολιτικής, κοινωνιολογικής, φιλοσοφικής κλπ ορολογίας. Δυστυχώς όταν δεν σέβεσαι την γλώσσα σου αλλά και το έθνος σου φτάνεις πλέον να μην καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άλλος και εσύ να νομίζεις ότι έχεις δίκιο.

Ιθαγένεια λοιπόν είναι ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει και Υπηκοότητα (citizenship)  ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος .(Λεξ. Τριανταφυλλίδη).
Η διαφορά είναι σαφής.

Σαφής όχι όμως για τους Έλληνες υπαλλήλους της ΕΕ και αυτούς που συνέταξαν τον «Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» που ουσιαστικά είναι  «Κώδικας Ελληνικής Πολιτογράφησης» ή «Κώδικας Ελληνικής Υπηκοότητας».

Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα

ήθελα να ερευνήσω  εάν τελικά εγώ είμαι λάθος και είμαι αυτός που διαστρεβλώνει τις έννοιες. Εκεί όμως κατάλαβα ότι οι ανεκδιήγητοι ήμασταν εμείς…

Προσέξτε να δείτε πως γράφουν τις έννοιες οι Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι  και πως τις γράφουμε εμείς: 


1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
 • Citoyenneté européenne
 • European citizenship
 • EU-Bürgerschaft
 Και οι τρεις χώρες(ή γλώσσες) αναφέρουν Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα …εμείς Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Κάθε άτομο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους είναι πολίτης της Ένωσης.
 • Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
 • Every person holding a nationality of a Member State is a citizen of the Union
 • Als Unionsbürger gilt, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.
 Και οι τρεις χώρες(ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνικότητα …εμείς Υπηκοότητα.

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η ιθαγένεια της Ένωσης θεσπίστηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992.
 • Une citoyenneté de l’Union a été instituée par le traité de Maastricht en 1992
 • A citizenship of the Union was established by the Maastricht Treaty in 1992.
 • Die Unionsbürgerschaft, die 1992 mit dem Vertrag von Maastricht……..
 Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η ιθαγένεια της ΕΕ συμπληρώνει την ιθαγένεια των κρατών μελών και δεν την αντικαθιστά
 • La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
 • The EU citizenship complements national citizenship of the Member States and does not replace it.
 • Sie ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht.

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνική Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.

5ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η σημασία της ιθαγένειας της Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν γνήσια δικαιώματα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας
 • L’importance de la citoyenneté de l’Union réside dans le fait que les citoyens de l’Union bénéficient de véritables droits en vertu de la législation communautaire.
 • The importance of citizenship of the Union lies in the fact that the citizens of the Union have genuine rights under Community law.
 • Die Bedeutung der Unionsbürgerschaft besteht darin, dass mit ihr im Gemeinschaftsrecht verankerte Rechte verbunden sind.

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.


6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Υπηκοότητα των κρατών μελών
 • Nationalité des États members
 • Nationality of the Member States
 • Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten

 Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνικότητα …εμείς Υπηκοότητα.

7ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

·        Η ιθαγένεια της Ένωσης δεν αντικαθιστά την ιθαγένεια των κρατών μελών αλλά η υπηκοότητα των κρατών μελών είναι….

·        La citoyenneté de l’Union ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais la nationalité des États membres est….

·        The citizenship of the Union does not replace the national citizenship, but a nationality of Member States is entirely a….

·        Die Unionsbürgerschaft ersetzt die nationale Staatsbürgerschaft nicht, die ausschließlich unter die….

 Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα  και Εθνική Υπηκοότητα ή Υπηκοότητα Κράτους(Γερμανικά) τηςεμείς όλα σαν Ιθαγένεια.

Το τελικό συμπέρασμα από τα παραπάνω    είναι  ότι φανερά  όταν οι λαοί της Ευρώπης μιλάνε για Εθνικότητα/Εθνική Υπηκοότητα εμείς μιλάμε για ….Ιθαγένεια. Τελικά από το λεξιλόγιο μας εκτός από το Εθνικό θέλουν να βγάλουν και την Υπηκοότητα.

Γιατί ;
Διαβάστε εξήγηση από απόσπασμα ερώτησης σε άρθρο  ιστοσελίδας με τον τίτλο Ιθαγένεια/Μετανάστης Δεύτερης Γενιάς (http://www.reconstruction.gr/actions_dtls.php/46) με θέμα ποια η διαφορά με τον όρο «υπηκοότητας» και «ιθαγένειας»;

Ορολογικά είναι έννοιες ταυτόσημες, χρησιμοποιούνται, δηλαδή, στα νομικά κείμενα με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο ενώ η διαφοροποίησή τους -και από τον ίδιο το νομοθέτη ενίοτε- είναι εσφαλμένη.
Εντούτοις, διαφέρουν ως προς τις ιστορικές τους καταβολές καθώς ο όρος υπήκοος υποδηλώνει το πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία του μονάρχη και παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Με την επικράτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ο υπήκοος μετατράπηκε σε πολίτη, σε ενεργό υποκείμενο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Πουθενά ταυτόσημες όπως έδειξα με τα παραδείγματα. Κατεδαφίζουμε την ιστορική καταβολή της λέξης «Ιθαγενής» επειδή δεν μας αρέσει η λέξη Υπηκοότητα (η εξήγηση είναι σαφώς πολιτική) και βαπτίζουμε τους πάντες ως νομικά Ιθαγενείς (ομοεθνείς  και αλλοεθνείς).

Όπως  η Εθνομηδενιστική λαίλαπα κατεδάφισε (αλλοίωσε, στρέβλωσε και λοιδόρησε) την λέξη «Εθνικός» έτσι λοιπόν γίνεται και με την λέξη «Υπηκοότητα».

Συνοψίζω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα παραπάνω  ότι:

Ιθαγένεια ή Εθνική Υπηκοότητα ή Εθνικότητα  είναι ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει
και
Υπηκοότητα (citizenship) είναι  ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος .


Ακρίτας

2 σχόλια:

 1. Νά δώσουμε ένα παράδειγμα πού δείχνει τό μέγεθος τής καταστροφής πού έπιχειρείται.
  Τί κάνανε οί άποικιοκράτες στίς χώρες στίς περιοχές πού κατακτούσαν; Σκότωναν καί ύποδούλωναν τούς ίθαγενείς. Τόσα πολλά έχουν γραφεί, έχουμε δεί, γιά τούς ίθαγενείς λαούς.
  Πόσες φορές δέν έχουμε άγανακτήσει γιά τίς σφαγές τών ίθαγενών, τί ήτανε λοιπόν οί περίφημοι ίθαγενείς; Ντόπιοι κάτοικοι, ζούσαν έκεί χρόνια είχαν τήν ίστορία τους τά ήθη καί τά έθιμά τους, είχαν τόν πολιτισμό τους αύτό πού τούς έξέφραζε. Οί αποικιοκράτες τούς τά κατέστρεψαν όλα διά τής βίας διά πυρός καί σιδήρου, σφαγές, τούς πούλαγαν δούλους, καί τελικά διαμόρφωσαν τό νέο ''πολιτισμένο'' καθεστώς δείξανε μετά ''άνθρωπιά'' κτλ κτλ.
  Σήμερα έν έτι 2010 ή άποικιοκρατία άλλαξε πρόσωπο, λέγεται νέα έποχή, νέα τάξη πραγμάτων, καί δουλεύει λίγο διαφορετικά. Πάντα στόχος οί ίθαγενείς λαοί, ή ίθαγένεια τών λαών. Δέν μάς άρέσετε όπως είσαστε, δέν μας άρέσει ό πολιτισμός πού κουβαλάτε, μάς ένοχλεί ή πίστη σας στόν άληθινό Θεό, μάς ένοχλεί ή γεωγραφική καί γεωστρατηγική θέση πού έχετε, μάς ένοχλεί πού είστε ίκανοί καί άντιστέκεστε, μάς ένοχλούν πολλά, θέλουμε νά τελειώνουμε μαζί σας, θέλουμε τόν όρυκτό πλούτο σας. Νά γιατί ή ίθαγένεια είναι στόχος, γιά νά κάνουν σέ μάς ότι έκαναν στούς Ινδιάνους καί ή ΗΠΑ σήμερα, από χώρα τών Ινδιάνικων φυλών τάδε, έγινε πολυπολιτισμική, χωρίς Ινδιάνους όμως. Σήμερα δέν ήρθαν οί άποικιοκράτες νά μάς σφάξουν, συνεχίζοντας όμως τό δουλεμπόριο όπως τότε φέρνουν άλλογενείς γιά φτιάξουν ίθαγενείς. Ο άτζέντης πρωθυπουργός κι ό θίασός του είναι τό πειρατικό πού φέρνει σκλάβους στήν Ελλάδα. Μήπως πρέπει νά τό βουλιάξουμε; Νά μιά εύκαιρία νά πάθουν κρίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

  Ελάτε να τους χαλάσουμε τα σχέδιά τους σε ΓΑΠ, Θολοκουλτουριάρηδες, εθνομηδενιστές και λοιπούς προδότες.

  ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

  Κανείς και μέχρι νεοτέρας :

  -δεν τούς δίδει δεκάρα στα φανάρια για λουλούδια ,χαρτομάντιλα κ.λ.π, –δεν τους αφήνουμε να μας πλύνουν τα τζάμια (κάποιοι λένε ότι ουρούν μέσα αντί συμπλήρωσης νερού όταν λιγοστεύει),
  -δεν αγοράζει ΠΟΤΕ, ΤΙΠΟΤΑ, από αυτούς διότι όλοι τους φοροκλέπτουν,
  -δεν τούς ενοικιάζει σπίτια (όσοι το κάνουν δεν τους δίδουν αποδείξεις)
  -δεν τούς περιθάλπει κατ΄ουδένα τρόπο (έχουν αποδειχτεί αχάριστοι)
  -δεν τους προσλαμβάνει για δουλειές του σπιτιού του, για τον κήπο ,υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, βαψίματα ,μετακομίσεις κ.λ.π εάν δεν ερευνήσουμε να βρούμε Έλληνα πρώτα.
  -δεν τους προσλαμβάνουμε στις επιχειρήσεις μας εάν δεν ερευνήσουμε και πάλι για Ελληνόπουλα πρώτα.
  -δεν ψωνίζουμε από επιχειρήσεις που απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόμενους.
  Αλλιώς να μην παραπονούμεθα ότι τα παιδιά μας η συγγενείς μας είναι άνεργοι.

  ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΦΑΕΙ ΨΩΜΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ.

  Ας τούς πάρουν "εκείνοι" στα σπίτια τους να τούς ταΐζουν και να τούς πληρώνουν και προπαντός να ΜΗΝ τούς φορτώνουν σε εμάς.

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ :

  ΠΑΝΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΛΑΣΤΑ DVD? ΠΑΡΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΛ.ΤΗΝ ΑΕΠΙ
  ΑΕΠΙ
  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Κεντρικά Γραφεία
  Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51, 15125 Μαρούσι -Αθήνα
  Τηλ.: (+30) 211 10 29000
  Fax: (+30) 210 6851576
  E-mail: info@aepi.gr


  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!

  __________________________________________________________________________

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...

  Να σηκώσουμε όσες καταθέσεις μικρές μεγάλες έχουμε στις Τράπεζες (ακόμα και των 1000 ευρώ)και να δείτε τι θα πάθει το Σύστημα των προδοτών.

  Οι ίδιες οι Τράπεζες επειδή είναι οι νταβατζήδες του Ανθελληνικού πολιτικού κόσμου θα τους πιέσουν να αποσύρουν το λαθρονομοσχέδιο τους αλλιώς θα βουλιάξουν.

  Μόνο 10 με 15 % των καταθέσεων να αποσυρθούν θα τρέχουν από πανικό όλοι τους.

  Εμπρός Πατριώτες , συνέλληνες !!!! και αυτή είναι μια αντίσταση μπροστά σε αυτά
  τα αντισυνταγματικά και ανθελληνικά που μας ετοιμάζουν.

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!


  ETHEROVAMON
  ___________________________________________________________________
  Ο/Η Ανώνυμος είπε...


  Να κηρύξουμε Φορολογική Επανάσταση
  Εάν ψηφίσουν το ανθελληνικό λαθρονομοσχέδιο του
  ΑΛΕΒΙ(ζατου), πρέπει να ρίξουμε την κυβέρνηση των κουκουλοφόρων πρακτόρων και προδοτών που σφετερίστηκαν ,την Λαϊκή Κυριαρχία

  Του Σπύρου Χατζάρα

  ________________________________________________________________
  Ο/Η Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ…….

  ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ (ΜΙΚΡΕΣ Η ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

  ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΕΤΣΙ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ.

  ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.


  Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΕΦΑΛΟΣ


  __________________________________________________________________
  Ο/Η Ανώνυμος είπε...

  Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι στο δημοψήφισμα και καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την απόδοση Ιθαγένειας στους μετανάστες τι θα κάνουμε;

  Το καθήκον μας ως Έλληνες πολίτες κατά το Άρθρο 1 παράγραφος 3:

  Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
  και το Άρθρο 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος:

  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  Etherovamon

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια εκτός θέματος καθώς και μηνύματα σε "greeklish" δεν θα δημοσιεύονται.

Ποιά είναι η άποψη των χρηστών του διαδικτύου για την "πολυπολιτισμική κοινωνία" στην οποία μεταβαίνουμε, κατά την κρίση του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012 Συγκεκριμένα, στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται: Στην χώρα μας, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον ν. 927/1979. Δεδομένου, όμως, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ισότιμη προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Τι θα λέγατε, να ακουγόταν και η φωνή του "κυρίαρχου λαού", ως προς τη μετάβασή μας σε "μια πολυπολιτισμική κοινωνία";