Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Ψεύδη οι κυβερνητικές "διευκρινίσεις" για το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των μεταναστών

Το Έθνος δημοσιεύει κυβερνητικές "διευκρινίσεις" για το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των μεταναστών.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος Αρθρο 5 παρ. 1 «καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
Το "καθένας" δεν σημαίνει βέβαια "όλη η ανθρωπότητα". Επιπλέον οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομικη και πολιτική ζωή της χώρας. Ακόμα και στην τελευταία συμμετέχουν π.χ. ως "φίλοι" του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχουν βαθμοί συμμετοχής, και η παροχή ιθαγένειας και ψήφου δεν αποτελεί συνταγματική επιταγή.
Υπηκοότητα ίσον ιθαγένεια και ιθαγένεια ίσον υπηκοότητα. Το νόημα του όρου έκφρασης «ιθαγένεια» ισοδυναμεί απολύτως με αυτό του όρου «υπηκοότητα». Και με τα δύο δηλώνεται ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει ορισμένο πρόσωπο με ορισμένη κρατική οντότητα.
Δεν διαφωνώ, αλλά πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στους διεθνείς όρους citizenship και nationality. Citizenship είναι η ιδιότητα του πολίτη και nationality είναι η ιδιότητα του υπήκοου. Ιστορικά οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες. Π.χ. οι γυναίκες μπορεί να ήταν υπήκοοι της Ελλάδας αλλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Οι νέοι κάτω από μια ηλικία συνεχίζουν να μην έχουν πολιτικά δικαιώματα.

Εν πάσει περιπτώσει η διαφορά έχει ως επί το πλείστον εκλείψει. Να σημειώσουμε κάτι όμως: η απόδοση ιθαγένειας σε μικρά παιδιά (όπως προωθείται) είναι διαφορετικό πράγμα από την απόδοση ιθαγένειας σε ενήλικους (όπως ισχύει). Τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν ελεύθερη επιλογή να γίνουν Έλληνες, και αν γίνουν, συνεχίζουν να παραμένουν Έλληνες πολίτες ακόμα και αν φύγουν από την Ελλάδα και χάσουν κάθε ίχνος σχέσης μαζί της.
Καμία διάταξη του προσχεδίου για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση δεν αφορά αλλοδαπούς στερούμενους νόμιμου τίτλου παραμονής καθώς, για να μπορεί να ζητήσει κάποιος την πολιτογράφησή του, πρέπει να διαμένει νόμιμα στη χώρα για τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια.
Ψεύδος. Ένα παιδί που πάει έξι χρόνια σχολείο μπορεί να λάβει την Ελληνική ιθαγένεια ασχέτως αν είναι νόμιμα στην Ελλάδα ή όχι. Χωρίς καμιά προϋπόθεση, μόνο με δήλωση των γονέων του στο δημοτολόγιο.
Κανένας «αυτοματισμός» δεν εισάγεται με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου που παρουσίασε η κυβέρνηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Αντίθετα, όπως και σήμερα, διενεργείται εξατομικευμένη κρίση σχετικά με το αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού όλη η σειρά τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Η σχετική έρευνα που προηγείται της κρίσης είναι ενδελεχής και μπορεί να κρατήσει έως και 2 χρόνια. Ο αλλοδαπός δε που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλώσει πανηγυρικά την επιθυμία του αυτή και να έχει υποβάλει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και να έχει καταβάλει το προβλεπόμενο παράβολο.
Παραπληροφόρηση. Δεν θα προστεθούν μόνο πολίτες με πολιτογράφηση αλλά και μια σειρά από παιδιά και ενήλικους (που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, φοίτησαν στην 1η-3η Δημοτικού ή 6 χρόνια σε Ελληνικό σχολείο) οι οποίοι δεν θα περάσουν από κρίση ή Επιτροπή Πολιτογράφησης αλλά θα γραφούν στα Δημοτολόγια με απλή δήλωση είτε των ίδιων (αν είναι ενήλικοι) είτε των γονέων τους.
Ποιες κατηγορίες μεταναστών β΄ γενιάς μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια;Τα παιδιά εκείνα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς, ένας εκ των οποίων βρίσκεται εδώ νόμιμα ήδη για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος γονέας μπορεί να είναι και παράνομος, γιατί την ιθαγένεια την αποκτά το παιδί άμεσα από τη γέννηση μεν αλλά μόνον εφόσον προηγηθεί κοινή δήλωση των δύο γονέων στον δήμο μόνιμης κατοικίας τους, πράγμα που προϋποθέτει να είναι και οι δύο νόμιμοι.
Ψεύδος. Oι γονείς δεν είναι απαραίτητο σύμφωνα με το νομοσχέδιο να είναι ήδη νόμιμα στην Ελλάδα για πέντε χρόνια είτε να είναι νόμιμα στην Ελλάδα γενικότερα. Μπορεί να είναι λαθρομετανάστες, αλλά αν νομιμοποιηθούν και όταν ένας από τους δύο μείνει νόμιμος για πέντε χρόνια τότε θα μπορεί να κάνει το παιδί του Έλληνα υπήκοο με απλή δήλωση στο δημοτολόγιο.

Επιπλέον το ίδιο το παιδί (που γεννήθηκε στην Ελλάδα) δεν είναι απαραίτητο (σύμφωνα με το νομοσχέδιο) να μένει στην Ελλάδα! Η κτήση της ιθαγένειας του σχετίζεται με τη νόμιμη παραμονή του γονέα του. Το ίδιο μπορεί να μένει στο εξωτερικό π.χ. με συγγενείς.

Αν π.χ. δύο Σύροι λαθρομετανάστες έκαναν ένα παιδί το 1993 στην Ελλάδα, το έστειλαν στη Συρία να μεγαλώσει με τους συγγενείς τους, μετά το 2000 απέκτησαν κάρτα παραμονής, τότε σήμερα θα μπορούν να κάνουν Έλληνα πολίτη αυτό το παιδί στα 17 του χρόνια, παρότι πιθανόν δεν έχει καμιά ουσιαστική σχέση με τη χώρα.

Τα Νέα έχουν τις δικές τους "διευκρινίσεις":
ΚΑΝΕΝΑΣ αυτοματισμός δεν εισάγεται για την απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες. Με κατηγορηματικό τρόπο, το υπουργείο Εσωτερικών απαντά στις προσπάθειες να παρερμηνευθούν οι προθέσεις της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς, αλλά και δικαίωμα ψήφου σε αλλοδαπούς στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
Ψεύδος. Ένας ανήλικος δεύτερης γεννιάς που συγκεντρώνει διάφορες προϋποθέσεις πολιτογραφείται αυτόματα με δήλωση των γονέων του σε δημοτολόγιο. Τα παιδιά μάλιστα της τρίτης γεννιάς πολιτογραφούνται χωρίς καμιά δήλωση. Αν π.χ. μια Αλβανίδα γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έκανε ένα παιδί στην Ελλάδα το 2008, αυτό γίνεται Έλληνας χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
Απαντώντας στις σκόπιμες και μη παρερμηνείες των διατάξεων του νομοσχεδίου, το υπουργείο Εσωτερικών κάνει σαφές πως «Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος» και διευκρινίζεται πως εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης του σημερινού Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ψεύδος. Το νομοσχέδιο ΠΑΣΟΚ αφαιρεί το ήθος, την προσωπικότητα, τη γνώση της Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Προσθέτει δε το νεφελώδες κριτήριο της ικανότητας συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας.
Όπως μάλιστα αναφέρει το υπουργείο, θέλοντας να απαντήσει και σε ορισμένες από τις επικρίσεις που δέχθηκε, «η σχετική έρευνα που προηγείται της κρίσης είναι ενδελεχής και μπορεί να κρατήσει έως και δύο χρόνια», ενώ και οι ίδιοι οι αλλοδαποί για να προχωρήσουν στη σχετική διαδικασία θα πρέπει να επιθυμούν απολύτως συνειδητά να πολιτογραφηθούν, με δεδομένο πως εκτός της αίτησης με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται θα πρέπει να καταβάλουν και παράβολο ύψους 1.000 ευρώ.
Το παράβολο δεν ισχύει για πολιτογράφηση ανηλίκων. Επιπλέον το νομοσχέδιο θέτει διάφορους περιορισμούς στο Ελληνικό κράτος όπως την υποχρέωση της αστυνομίας να απαντά σε 4 μήνες ή η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης.
Με το νομοσχέδιο θα μπορέσουν να αποκτήσουν ιθαγένεια περίπου 250.000 παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στη χώρα, τα οποία μέχρι σήμερα βρίσκονταν στον αέρα, καθώς ενώ δεν είχαν άλλη πατρίδα έπρεπε με την ενηλικίωσή τους να αρχίσουν να εργάζονται για να βγάλουν δική τους άδεια διαμονής ή να περάσουν στην παρανομία.
Δεν συντρέχει λόγος να πολιτογραφηθούν αυτά τα παιδιά. Αν ενδιαφέρεστε να μην περάσουν στην παρανομία, μπορείτε ορισμένα από αυτά τα παιδιά (υπό προϋποθέσεις) να πάρουν άδεια νόμιμης διαμονής. Δεν υπάρχει δίλημμα να γίνουν Έλληνες πολίτες ή να περάσουν στην παρανομία.

Επιπλέον η γλώσσα του νομοσχεδίου για τη "νομιμότητα" είναι προβληματική. Στο άρθρο 1Α.1 αναφέρεται "μόνιμα και νόμιμα" για τους γονείς, ενώ στο 1Α.2 αναφέρεται μόνο "μόνιμα" για μια κατηγορία παιδιών.

Η Ελευθεροτυπία επαναλαμβάνει τα περισσότερα από τα παραπάνω ψεύδη.

2 σχόλια:

  1. ο γιωργακης και ο καθε γιωργακης πρεπει να αντιληφθουν οτι αυτη η πατριδα δεν ειναι τσιφλικι τους αυτη η πατριδα για την ελευθερια τησ εχει ποτισθει με αιμα αν νομιζει οτι μπορει να κανει οτι θελει ειναι γελασμενος.δημοψηφισμα εδω και τωρα οι επιδρομεις λαθρομεταναστες να γυρισουν στον τοπο τους

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια εκτός θέματος καθώς και μηνύματα σε "greeklish" δεν θα δημοσιεύονται.

Ποιά είναι η άποψη των χρηστών του διαδικτύου για την "πολυπολιτισμική κοινωνία" στην οποία μεταβαίνουμε, κατά την κρίση του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012 Συγκεκριμένα, στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται: Στην χώρα μας, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον ν. 927/1979. Δεδομένου, όμως, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ισότιμη προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Τι θα λέγατε, να ακουγόταν και η φωνή του "κυρίαρχου λαού", ως προς τη μετάβασή μας σε "μια πολυπολιτισμική κοινωνία";